“Perfüzyon” kelimesi Fransızca “perfuse” kelimesinden türemiş olup (bir şey üzerine) tamamen akıtmak/ dökmek/ boşaltmak anlamındadır. Fakat günümüzde yaygın anlamıyla Perfüzyon: Bir sıvıyı ya da kanı bir organa ya da dokuya kan damarları aracılığıyla (bağlantısıyla) vermek/dolaştırmak.